Öronprotes

25 maj, 2016

Öronprotes

 

Orsakerna till att man behöver en öronprotes är flera. Det kan vara en medfödd avsaknad av ytteröra, att örat avlägsnats på grund av sjukdom eller trauma.

Öronprotesen tillverkas i ett silikonmaterial som färgas in individuellt för varje patient. Det är vanligt att man behöver en protes i ”vinterfärg” och en i ”sommarfärg”. Protesen kan förankras med hjälp av titanimplantat eller med medicinskt hudlim. Livslängden på en öronprotes är väldigt individuell, men det är vanligt att en ny protes tillpassas efter ca 1 – 2 år.

För att tillpassa en öronprotes krävs vanligtvis ca 4 besök.

Första besöket
Avtryck av området där protesen ska sitta samt av motstående öra. Besöket tar ca 45 minuter.

Efterföljande besök
En prototyp i vax provas och utformningen justeras i samråd med patienten. Silikon blandas i patientens färger. Besöken varar upp till 2 timmar.

Sista besöket
Öronprotesen är nu färdig och sätts på plats.