Näsprotes

25 maj, 2016

Orsaken till att man behöver en näsprotes är oftast att näsan eller en del av näsan avlägsnats på grund av sjukdom eller trauma.

Näsprotesen tillverkas i ett silikonmaterial som färgas in individuellt för varje patient. Protesen kan förankras med hjälp av titanimplantat, medicinskt hudlim eller fästs på glasögonbågar. Livslängden på en näsprotes är väldigt individuell, men det är vanligt att en ny protes tillpassas efter ca 1 – 2 år.

För att tillpassa en näsprotes krävs vanligtvis  2-4 besök.

Första besöket
Avtryck av området där protesen ska sitta. Besöket tar ca 45 minuter.

Efterföljande besök
En prototyp i vax provas och utformningen justeras i samråd med patienten. Silikon blandas i patientens färger. Besöken varar upp till 2 timmar.

Sista besöket
Näsprotesen är nu färdig och sätts på plats. Besöket tar ca 45 minuter.