Orbitaprotes

25 maj, 2016

11

 

Orsaken till att man behöver en orbitaprotes är oftast att ögat med omgivande mjukvävnad avlägsnats på grund av sjukdom.

Orbitaprotesen består dels av en individuellt utformad akrylprotes som motsvarar själva ögat, dels det som ersätter ögonlock och omkringliggande mjukvävnad och som tillverkas i ett silikonmaterial individuellt infärgat för varje patient. Protesen kan förankras med hjälp av titanimplantat, medicinskt hudlim eller fästs på glasögonbågar. Livslängden på en orbitaprotes är väldigt individuell, men det är vanligt att en ny protes tillpassas efter ca 1 – 2 år.

För att tillpassa en orbitaprotes krävs vanligtvis 4-5 besök.

Första besöket
Avtryck tas av området där protesen ska sitta samt området runt det andra ögat. Mått och färg på det egna ögat noteras så att en individuell ögonprotes i akryl kan framställas. Besöket tar ca 45 minuter.

Efterföljande besök
En prototyp i vax med ögonprotesen i akryl provas och utformningen justeras i samråd med patienten. När utformningen är klar blandas silikon i patientens färger. Besöken varar upp till 2 timmar.

Sista besöket
Orbitaprotesen är nu färdig och sätts på plats. Besöket tar ca 1 timme.