Ögonprotes

25 maj, 2016

Ögonprotes

 

Orsakerna till att man förlorat ett öga kan vara flera. Det kan till exempel vara en medfödd defekt, som följd av sjukdom eller efter trauma mot ögat.

Vi utprovar alla typer av ögonproteser, både konventionella ögonproteser och skalproteser på implantat eller på det egna ögat. Vårt mål är att alla patienter ska känna sig välkomna och få sina önskemål och speciella behov tillgodosedda. Vi har stor erfarenhet av att tillpassa proteser till barn och jobbar för att både barnet och föräldrarna ska känna sig trygga och vara delaktiga i utprovningen av protesen.

Materialet vi använder i proteserna är Polymetylmetakrylat (PMMA), ett väl beprövat och mycket vävnadsvänligt material. En ögonprotes i akryl har lång hållbarhet och livslängd. Vid behov kan protesen justeras i efterhand, exempelvis byggas på om ögonhålan förändrats efter en tids läkning. Ibland är förändringarna stora och då behöver en ny protes tillpassas. Vi rekommenderar och erbjuder årlig kontroll och högglanspolering av protesen.

För att tillpassa en individuell ögonprotes i akryl krävs vanligen tre besök.

Besök 1
Vid första besöket tar vi ett avtryck av ögonhålan så att det blir så bra passform på protesen som möjligt. Vi tar mått och färg på det egna ögat för att kunna tillverka en naturtrogen iris. Besöket varar ca 45 minuter.

Besök 2
Till detta besök har vi tillverkat en prototyp av protesen efter avtrycket vi tog vid första besöket. Formen på prototypen justeras för att uppnå god passform och estetik. Den målade irisen placeras sedan in i prototypen. Besöket tar upp till 2 timmar.

Besök 3
Den färdiga protesen lämnas ut. För att patienten ska känna sig trygg och bekväm med sin nya protes, övar vi på isättning och uttag. Besöket tar ca 30 min.